Chính sách Bảo hành Philiger

Với phương châm quyền lợi của khác hàng là quan trọng nhất, Philiger xây dựng chính sách đổi trả dành cho khách hàng như sau:

  • Tất cả các sản phẩm tuân theo điều khoản bảo hành của sản phẩm đó tại thời điểm xuất hóa đơn cho khách hàng.
  • Thời gian bảo hành của các sản phẩm Philiger tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày mua ngoại trừ một số sản phẩm được ghi rõ trên phiếu bảo hành.
  • Bảo hành sản phẩm là khắc phục những lối hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất.
  • Tùy loại sản phẩm khác nhau sẽ có chính sách bảo hành khác nhau.